Privacy Verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Trainingen bij See me Fit staan altijd onder leiding van een gediplomeerde Personal Trainer. In de studio is het niet mogelijk om zonder begeleiding te trainen.

2. Trainingen die minder dan 24 uur voor de start van de training worden geannuleerd kunnen niet worden ingehaald.

3. Als er een training wordt afgezegd dan kan deze in dezelfde of in de opvolgende maand worden ingehaald, mits deze op tijd is afgezegd. Na deze maand vervalt het recht om de training in te boeken.

4. Geannuleerde trainingen kunnen niet in mindering worden gebracht op de factuur van de daaropvolgende maand.

5. Er wordt geen geld teruggegeven voor geannuleerde trainingen.

6. See me Fit is niet aansprakelijk voor alle fysieke en materiele schade die tijdens de training wordt opgedaan.

7. See me Fit is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van waardevolle spullen.

8. De Personal Trainingen zijn niet persoonsgebonden. Het is dus mogelijk om met meerdere mensen gebruik te maken van dezelfde trainingskaart.

9. De Small Group Trainingen zijn wel persoonsgebonden. Het is dus niet mogelijk om met meerder mensen gebruik te maken van dezelfde trainingskaart.

10. De trainingen dienen aan het eind van de desbetreffende maand betaald te zijn.

11. Tijdens de trainingen in de See me Fit Personal Training Studio is het verplicht om schone sportschoenen te dragen.

12. Jassen, tassen en andere kleding kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde vakken.

13. Lidmaatschappen worden maandelijks aan het begin van de maand (rond de 4e) automatisch geïncasseerd. 

14. De opzegtermijn van een lidmaatschap is een maand. Bij uitzondering van de Small Group Abonnementen van 3, 6 of 12 maanden.

15. Opzeggen van een trainingsabonnement dient voor de eerste dag van de maand te gebeuren. Het abonnement wordt dan de laatste dag van de maand stopgezet.

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Dit is de privacy- en cookieverklaring van See me Fit, eveneens bekend onder de handelsnamen See me Fit.
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten en activiteiten van See me Fit  is een eenmanszaak
Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens? Wij ben als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Oosteinderweg 287A
Postcode:  1432 AW
Plaats: Aalsmeer
KvK nr.: 57401527
Telefoonnummer: 0297-893099
e-mailadres: info@seemefit.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe See me Fit  jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geef ik aan dat ik voldoe aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-Privacyverordening).

See me Fit respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook gebruikers van de website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die wij van jou ontvang, vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen. Het komt echter wel voor dat wij gegevens delen met anderen, omdat zij ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van See me Fit. Wees je er dus van bewust dat See me Fit niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op de website van See me Fit.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst See me Fit  jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE SEE ME FIT VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die See me Fit van jou kan verwerken:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adres- of postbusgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw IP-adres;
– Jouw bankrekeningnummer;
– Jouw klantnummer;
– Jouw inloggegevens bij een online account;
– Jouw uploads (bijv. bij een webshop);
– Jouw review;
– Jouw social media accountnamen;
– Jouw geboortedatum
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
– Inloggegevens account;
– Gegevens over jouw activiteiten op de website;

 BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE SEE ME FIT VERWERKT

See me Fit verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

See me Fit heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@seemefit.nldan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moeten wij doelen hebben bepaald. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je een van onze producten en/of diensten koopt en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan See me Fit  verstrekt.

 De doelen van de gegevensverwerking moeten bovendien gerechtvaardigdzijn.

Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel voor het verwerken van persoonsgegevens, moet See me Fit een grondslag hebben. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclameOmdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
(en je kunt je weer gemakkelijk uitschrijven)
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van dienstenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te makenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. See me Fit verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifteVoor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Affiliate marketingGerechtvaardigd belang
9. Voor gepersonaliseerde e-mails en een verjaardasgkaartGerechtvaardigd belang
10. Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalenGerechtvaardigd belang
11. Voor het toepassen van marketing, direct marketing en retargetingOmdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
12. Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalenGerechtvaardigd belang

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen wel besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van See me Fit tussen zit.

See me Fit gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: virtuagym.Dit gebruiken we als agenda en facturatiesysteem. Maar ook om je te coachen op het gebied van voeding.

HOELANGJOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

See me Fit bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadresZolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbriefZodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw IP-adres30 dagen na websitebezoek[BEDRIJFSNAAM]analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Gegevens over jouw activiteiten op de website30 dagen na websitebezoekSee me Fit analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

See me Fit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. See me Fit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoeven wij geen overeenkomst mee af te sluiten.

Met de volgende derden deelt See me Fit gegevens:

DerdeCategorie Doel delen Welke gegevens
BoekhouderVerwerkingsverantwoordelijkeOm de BTW-aangifte te doenInkoop- en verkoopfacturen
AdministratiekantoorVerwerkerOm jouw administratie te voeren 
Online boekhoudsysteemVerwerkerOm facturen en offertes te kunnen opmakenBedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
Email- en websiteprovider (hostingpartij)VerwerkerVoor de website en e-mailsVersleutelde gegevens
PHP systeemVerwerkerVoor het invoeren van jouw lichaamsmeetingPersoonsgegevens en huidplooi (m m)
MollieVerwerkingsverantwoordelijkeOm betalingen van klanten te kunnen uitvoerenBankrekening, naam, adres, bedrijfsnaam
Medewerkers (zzp)VerwerkersOm mij te ondersteunen in mijn dagelijks werkzaamheden (administratie, planning etc.)Diversen
WordPress en WishlistVerwerkersOm mijn onlineomgeving in te kunnen richtenVersleutelde gegevens
Mailchimp en get responsVerwerkerOm mijn mailinglist bij te houden en mijn nieuwsbrieven in te maken en versturenNaam en emailadres

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EU in te zetten. Deze bedrijven zijn altijd gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

JOUW RECHTEN

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door See me Fit in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@seemefit.nl
See me Fit zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

2. Intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door See me Fit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

3. Indienen klacht
See me Fit wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens,als je van mening bent dat See me Fit niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van See me Fit wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die [BEDRIJFSNAAM] gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak..

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van See me Fit zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram.  Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

https://www.seemefit.nl is de website van See me Fit.

Facebook-pixel
Ik maak gebruik van een zogenaamde “Facebook-pixel”. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Er wordt dan door Facebook een cookie geplaatst op mijn website.
Ik gebruik een Facebook pixel om:

 • De effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);
 • Vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
 • Je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Via de link hieronder, kun je lezen je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Tijdens het bezoeken van mijn website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd. Facebook kan deze gegevens aan derden verschaffen als Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover er derden zijn die namens Facebook deze informatie verwerken. Facebook is zelfverantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en bepaalt dus bijvoorbeeld zelf hoe lang zij de gegevens bewaren, met welk doel en op welke grondslag. Facebook kent een eigen privacy-beleid, dat je hier kunt vinden: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out
Over het gebruik van bovenstaande cookies wordt op de website toestemming gevraagd. Als je niet wil dat jouw gegevens getrackt worden, dan raad ik je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren.

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De website van See me Fit maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Natuurlijk maken we bij de vergrendeling van onze devices gebruik van sterke wachtwoorden;
 • We werken de plugins en het thema van de website regelmatig bij;
 • We zorgen ervoor dat je account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij je gegevens kunnen komen.
 • Je wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen;
 • We voorzien onze website van regelmatige en automatische veiligheidsscans;
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;
 • De server van onze e-commerce clouddienst zal, als er veelvuldige verzoeken worden gedaan, dit loggen (i.v.m. hack/DoS pogingen voorkomen) en meldt verdachte veelvoud van downloads;
 • Alleen onze eigen medewerkers hebben toegang tot je gegevens om hun werk te kunnen doen;
 • Derde partijen (verwerkers hierboven genoemd) die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door See me Fit verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@seemefit.nl.

WIJZIGINGEN
Als ik wijzigingen aanbreng in de privacyverklaring, dan zal ik steeds de nieuwste versie hiervan plaatsen op de website.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 11-01-2019 –

Verwerk je wel bijzondere of gevoelige persoonsgegevens (in beginsel VERBODEN!). Het is alleen toegestaan in een bepaald aantal gevallen in de AVG bepaald. In dat geval kun je de volgende tekst gebruiken:

See me Fit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras (bv. pasfoto!)
– Lidmaatschap vakbond
– gezondheid
– Lichaamsmetingen (zoals gewicht en vetpercentage)

– kredietwaardigheidscheck bij See me Fit is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken)

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@seemefit.nl dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens

Laat klanten en/of websitebezoekers duidelijk weten dat je gebruikt maakt van geautomatiseerde besluitvorming/profilering en waarom. Geef daarbij informatie over de logica die daaraan ten grondslag ligt en geef het belang en de te verwachten consequenties/gevolgen van die verwerking voor de betrokkene aan.

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Op grond van de AVG is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens vastgesteld. Je bepaalt zelf hoe lang je deze persoonsgegevens bewaart. Hierbij moet je kijken naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor je ze hebt verzameld of worden gebruikt.

Het kan wel zijn dat andere wetgeving een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zoals de belastingwetgeving die je verplicht bepaalde gegevens 7 jaar lang te bewaren. Deze bewaartermijnen kun je zelf toevoegen aan de privacyverklaring.

Veel bedrijven delen persoonsgegevens met derden.
Dit mag, zo lang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Als je gegevens met derden deelt, moet je dit melden in de privacyverklaring. Je kunt dit doen door een tabel toe te voegen waarin voor de klant duidelijk is aangegeven welke gegevens met wie worden gedeeld en voor welk doel (zie voorbeeld).

Maak een onderscheid tussen: –

 1. verwerkingsverantwoordelijken” (derden die zelf doel en middelen bepalen met de persoonsgegevens, zoals de belastingdienst) en
 2. “verwerkers”(derden die in jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zoals een hostingbedrijf).

Is er sprake van verwerkerschap, dan blijf jij verantwoordelijk voor de verwerking, maar de verwerker heeft wel een aantal afgeleide verplichtingen voor onder meer de beveiliging en geheimhouding. Dit leg je vast in een verwerkersovereenkomst waarin je onder meer opschrijft wat de sancties zijn als er fouten gemaakt worden, wie aansprakelijk is etc.

In geval van verstrekking aan derde landen (buiten de EU) moet je aangeven:

– of er een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat,
– of passende waarborgen zijn getroffen, welke dit zijn en of hier een kopie van kan worden verkregen,
– dan wel waar die waarborgen kunnen worden geraadpleegd (voorbeeld de privacywetgeving ‘Privacy Shield’ in de V.S);

In de privacyverklaring moet in ieder geval terugkomen dat:

 • je een verwerkersovereenkomst met Google hebt afgesloten.
 • de gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden.
 • je ‘gegevens delen’ met Google hebt uitgezet.
 • de Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
 • welke Google Analytics-cookies geplaatst worden, met welk doel en wanneer deze verwijderd worden. Gebruik je andere tools en advertentieplatformen? Dan zal ook van deze de cookies op dezelfde manier het doel, tijdsduur en verantwoordelijke beschreven moeten worden.